1. 7. 2015

Strana zelených rozvíjí aktivity v celém kraji. Ve spoustě obcí a měst pracují zelení zastupitelé a zastupitelky. Spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi. Také díky Vaší podpoře se daří realizovat dobré záměry na mnoha místech Moravskoslezského kraje.

V Novém Jičíně máme 3 zastupitele, z toho jednoho místostarostu. Díky naší podpoře se město nedávno zařadilo mezi více než 120 tzv. zdravých sídel v Česku. Chystáme zde také nový a uživatelsky příjemný “klikací rozpočet”, v němž si občané díky několika klikům myší zjistí cenu položky v rozpočtu, která je zajímá. Podrobnosti o dění v Novém Jičíně najdete na adrese zeleninj.cz a facebooku.

Zelení v Krnově dlouhodobě usilují o rozvoj cyklo-dopravy. Díky naší aktivitě vstoupil Krnov do Asociace cykloměst. Upozornili jsme také na problematický obchvat Krnova, o kterém město neinformuje: odmítá poskytnout projektovou dokumentaci včetně vizualizací, studie vlivu na životní prostředí je dostupná pouze k nahlédnutí. Přesto se Michaelovi Cestrovi (SZ) podařilo zpracovat ucelený materiál. Na jeho přednášku a následnou besedu dorazily desítky občanů. Zastupitel Tomáš Hradil připravil nový systém rozdělování sportovních dotací, který odstraňuje prvky lobbingu, snižuje administrativní zátěž a posiluje kontrolní mechanismy: http://bit.ly/KrnovSport. Nově také pro občany připravujeme srozumitelné shrnutí ze zasedání zastupitelstva. Více na: krnov.zeleni.cz

V Opavě jsou naši 3 zelení zastupitelé aktivní opozicí, která upozorňuje na hegemonii hnutí ANO vládnoucího spolu s ODS a prosazujícího mnohem více podnikatelské záměry své a svých příznivců, než zájmy města. Pro názory opozice prosadili zelení prostor také v městském zpravodaji. Kromě konstruktivní kritiky, podporují vše, co městu prospívá, např. projekty rekonstrukcí škol a bytových domů, podporu sportování mládeže a dostatečné financování veřejné dopravy či sociálních služeb. Zastupitelka a předsedkyně opavské základní organizace Olga Pavlíčková předložila zastupitelstvu také konkrétní návrh na snížení nákladů rozpočtu města za oddávání, který ovšem nebyl schválen.
Více informací na zelenaproopavu.cz a facebooku.

V Ostravě upozorňují zelení např. na podobu veřejného prostoru, spolupracují s neziskovými organizacemi na monitorování čistoty ovzduší. Připravují např. projekt Lezecké stěny na nábřeží v centru Ostravy. Již dnes lezci využívaná kamenná stěna by se tak mohla změnit v aktivní zónu pro volný čas nejen lezců, ale také lidí, kteří se chtějí projít podél řeky a podívat se, jak to vypadá, když člověk leze po stěně a to dokonce z obou stran stěny. Ostravští zelení by také chtěli prosadit stavbu turistické lanovky, jejíž trať by vedla od památkového průmyslového důlního a hutního areálu bývalého Dolu Hlubina a vítkovických vysokých pecí před Slezkoostravský hrad až k ostravské Zoologické zahradě. Projekty ostravských zelených najdete na ostrava.zeleni.cz a facebooku.

Havířovští zelení usilovali o záchranu místního vlakového nádraží, jehož okolí by se teď mělo konečně po letech revitalizovat. Letos zde ve spolupráci s místními sdruženími připravují vytvoření komunitní zahrady. “Chceme dát lidem možnost, aby se ve společném prostoru podíleli na pěstování různých rostlin. Bude to i výborná příležitost pro děti, které se naučí starat o rostliny od sazenice po plody. Jedním ze zasazených stromů bude i jedlý kaštan”, říká o novém havířovském projektu Pavel Kadlec. Kromě toho zelení v Havířově upozorňují na velké městské investiční akce tak, aby se nim mohli obyvatele včas ozvat, jako je třeba případ ne úplně zdařilého nového autobusového nádraží. Aktuální informace z Havířova můžete sledovat webu havirov.zeleni.cz a facebooku.

Ve Vratimově a Horních Datyních se aktuálně ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR připravuje rozmístění několika měřících stanic monitorujících nečistoty v ovzduší. Občané Vratimova a Horních Datyň tak získají přesné informace o stavu kvality ovzduší přímo v místě svého bydliště. Měření, které se zaměří zejména na škodliviny v ovzduší, bude vůbec prvním tohoto typu a rozsahu v těchto obcích.

Zajímáte se o dění ve vaší obci? Není vám lhostejné prostředí, ve kterém žijete? Budeme rádi, napíšete-li nám nebo se můžete rovnou zapojit. Přivítáme Vaše náměty, rádi se s vámi potkáme.

Moravskoslezský kraj

záleží nám na našem kraji