Ostrava

předseda: Pavel Kadlec
e-mail: kadlec.zeleni@gmail.com

web: ostrava.zeleni.cz
facebook: facebook.com/zeleniostrava

Nový Jičín

spolupředsedkyně: Veronika Urbánková
e-mail: vercavelmizelena@centrum.cz
spolupředseda: Ondřej Syrovátka
e-mail: ondrej.syrovatka@zeleni.cz

web: zeleninj.cz
facebook: facebook.com/zeleninj

Opava

předsedkyně: Pavla Brady
e-mail: pavla.brady@zeleni.cz

web: opava.zeleni.cz
facebook: facebook.com/zelenaproopavu

 

Naši zastupitelé v obcích

 

 

 

 

Facebook