22. 12. 2023

Bádensko-württemberské město Ludwigsburg je jedním ze šesti partnerských měst Nového Jičína. Obě města mají společné mimo jiné to, že na jejich radnicích jsou velmi úspěšní tamní Zelení, kteří kladou důraz na udržitelnost a kvalitu života ve městě. V Ludwigsburgu jsou Zelení nejsilnější stranou s 11 mandáty ze 40. Na jejich pozvání jsme se koncem října vydali do Ludwigsburgu podívat a načerpat inspiraci. Jaké nápady a zážitky jsme si mohli z výletu odnést popisuje v reportáži kolega Petr Salamon.

Ludwigsburg je moderní německé město, kde kvalita života občanů je na předním místě. Všude je vidět snaha o jednotný a promyšlený architektonický styl budov. Podle místních pravidel má většina domů na střechách živou přírodu, zejména trávníky. V obytných zónách je veliké množství pěších zón, mezi domky je možné se dlouho procházet bez nutnosti vyhýbat se automobilům. V plánu je také promyšlená přestavba místního vlakového a autobusového nádraží. Zelení mají ve městě pevnou pozici, pravidelně vyhrávají volby. Radnice se rovněž snaží podporovat místní udržitelné podnikání.

Město je historicky spojeno s Kravařskem, s českou oblastí, do které patří i Nový Jičín. V minulosti tam žila početná německá menšina, která kvůli Benešovým dekretům musela přesídlit do Německa, někteří se přesunuli právě do města severně od Stuttgartu. Kvůli těmto mezinárodním historickým vazbám se Ludwigsburg a Nový Jičín rozhodli v roce 2012 uzavřít partnerství. V obci již dlouho sídlí muzeum Kravařska, o které se velmi pečlivě a s entuziasmem stará paní Roth Junker. Má veliký přehled a spoustu kontaktů.

Letos na konci října jsem Ludwigsburg navštívil se skupinou Zelených z Novojičínska. Všude, kde jsme se pohybovali, nás zaujalo mnoho nápadů, které usnadňují místním život nebo jim pomáhají vést udržitelný životní styl.

Po celodenní jízdě českou a německou krajinou nás přivítaly členky místní Strany zelených a pohostily nás. Byly velmi sympatické a přátelské, hovořily o svém angažovaném životě, plném občanských aktivit, zdravotních cvičení, jógy a snahy o udržitelné chování. Hlavní organizátorkou exkurze byla paní Elfriede Steinwand, ludwigsburská zastupitelka za Zelené.

Druhý den ráno nás naše hostitelky provedly domem, ve kterém jsme bydleli. Dům je vyjádřením snahy několika místních rodin o udržitelné bydlení a má nízkoenergetický standard. Využívá rekuperační technologii výměny tepla a vzduchu – vydýchaný vzduch v technologické jednotce zahřeje vzduch z venku, uvnitř je proto stále čerstvé a docela teplé ovzduší. V případě potřeby dodává teplo centrální zdroj města vytápěný odpadním dřevem. Technologie domu zachytává dešťovou vodu, kterou obyvatelé následně využívají například k zalévání rostlin. Na zahradě u domu lidé pečují o zeleň či bylinky, které běžně využívají třeba k přípravě čaje. Mají také veliký kompostér.

Fotovoltaické elektrárny jsou na střeše a v malém provedení i na balkónech. Ve sklepě mají zařízení pro nabíjení elektromobilů. Naše hlavní průvodkyně ale uvedla, že v celém domě mají auto jen dvě rodiny. Hodně prostor ve sklepě je určeno pro kola, mají tam rovněž sklad různých pomůcek pro péči o zahradu a domácnost, které si obyvatelé domu mohou zdarma zapůjčit.

Lidé v domě tvoří silně soudržnou komunitu. Společně slaví narozeniny, Vánoce, Silvestr, Velikonoce, někdy se sejdou na střeše domu a promítají na plátno filmy. Na konci roku mají hostinu pro celý dům s tím, že každý byt připraví jeden chod – například předkrm, polévky nebo hlavní jídlo. Každý člověk má na starosti jednu oblast správy domu – stará se třeba o společné finance nebo o zahradu. Čas od času organizují společné dobrovolnické brigády. Jednou za měsíc probírají všechny záležitosti domu na společném setkání.

Navštívili jsme magistrát, kde nám místní referent pro udržitelnost pan Alex Patrick vyprávěl o místní strategii udržitelného nakupování založené na cirkulárním konceptu Cradle to cradle (od kolébky ke kolébce). Podobnou politiku uplatňuje jen několik německých měst. Místní politici si uvědomují, že se obvykle nezohledňuje celá cena výrobků, například jejich environmentální náklady. Proto se město snaží vytvořit takové životní cykly výrobků, které budou bezodpadové a povedou technologickou či biologickou cestou k jejich opakovanému využití.

Lidé z magistrátu se snaží podpořit cestu výrobků „od kolébky ke kolébce“ prostřednictvím poptávky a také prostřednictvím výběru zboží a služeb, které nakupují. Pravidelně sestavují seznamy věcí, které bude magistrát potřebovat, a následně upřednostňují ty udržitelné. Zařídili například bazar, na kterém si lidé mohou vybírat již použité kusy nábytku předtím, než se rozhodnou nakoupit nové.

Navštívili jsme také místní školu, kde jsme byli okouzleni vzhledem i architekturou budovy. Tvořily ji bloky světlého dřeva a betonu. Stavba měla čtvercový půdorys, uprostřed (podobně jako u zastřešeného vnitrobloku) bylo schodiště a po stranách učebny, třídy a další místnosti.

Škola je progresivní také v oblasti výchovy a práce s dětmi. Třídy se občas rozdělí na dvě skupiny, v jedné jsou žáci, kteří potřebují větší podporu, členové druhé jsou samostatnější. Aby se učitelé mohli věnovat první skupině intenzivněji, mohou se děti druhé skupiny zabývat zábavnými aktivitami, které je rozvíjejí. V jídelně je vždy na výběr mezi jedním vegetariánským a jedním masitým jídlem. Děti mají v rozvrhu také společnou výuku náboženství a etiky. Učitel si může do třídy vzít na pomoc takzvaného „výchovného psa“ (obdoba asistenčního psa).

Velice pěkným zážitkem byla návštěva rozsáhlé zámecké zahrady. Navštívili jsme ji právě v období dušiček, byla proto plná dýní. Umělci tvořili z dýní krásné sochy, které poutaly pozornost fotografů. V zahradě bylo mnoho různých záhonků. Jedna zóna byla určena dětem a nacházela se v ní spousta různých mechanicky poháněných loutek, které byly vytvořeny podle známých německých pohádek. Mohli jsme se tu projet na loďce a ve vláčku.

Ludwigsburg neuzavřel partnerství jenom s Novým Jičínem. Pomáhá také dvěma vybraným africkým městům s rozvojem, který respektuje zásady udržitelnosti. Během naší návštěvy se konal charitativní koncert tradiční africké hudby pro Burkina Faso, kterého se zúčastnili také přátelé z Afriky. Město se o svá partnerská města stará pečlivě a s velkým zájmem. Má pro tento účel zřízenu organizaci, v níž působí také místní Zelení. S některými z nich jsme se mohli během společných večerů potkat a popovídat si o všem, co nás zajímá.