Ostrava

spolupředsedkyně: Martina Dušková
spolupředseda: Jindřich Víšek
e-mail: ostrava@zeleni.cz

web: ostrava.zeleni.cz
facebook: facebook.com/zeleniostrava

Nový Jičín

spolupředsedkyně: Veronika Urbánková
spolupředseda: Ondřej Syrovátka
e-mail: ondrej.syrovatka@zeleni.cz

web: zeleninj.cz
facebook: facebook.com/zeleninj

Opava

předsedkyně: Pavla Brady
e-mail: pavla.brady@zeleni.cz

web: opava.zeleni.cz
facebook: facebook.com/zelenaproopavu

 

Další odkazy:
Vedení krajské organizace
Naši zastupitelé v obcích