28. 8. 2015

V naší zemi se v posledních letech stále častěji objevují dlouhá období sucha, která pak pro změnu střídají přívalové deště a povodně. Zelení vyzývají k aktivním opatřením proti postupujícímu suchu.

Jen v loňském roce postihly povodně asi 10 000 českých domácností, způsobily nejméně 75 půdních sesuvů a vyžádaly si 15 lidských životů. V posledních týdnech naopak Česko sužovala extrémní vedra a sucho, které následně vystřídaly vydatné přívalové deště. Od těch je k dalším povodním už jen krůček. Dramatické výkyvy počasí jsou v posledních letech stále častější, přitom lze tyto extrémní projevy počasí výrazně zmírnit opatřeními, která jsou v České republice dlouhodobě zanedbávána.

Překonané teplotní rekordy, stoletá voda, nejhorší úroda za několik let – podobné titulky přicházejí ze všech stran a začínáme je brát jako samozřejmost. Přitom máme na vybranou!

Extrémní projevy počasí lze výrazně zmírnit opatřeními, která byla v České republice dosud zanedbávána. Česká vláda na letošní sucha zareagovala poměrně vlažně: místo konkrétních kroků slíbila zatím jen přípravu obecné koncepce boje se suchem.

Například geolog a sociální geograf Václav Cílek vidí za hrozbou sucha tři hlavní důvody: za prvé vybetonované a vyasfaltované plochy, které tvoří již 10 % povrchu země. Přitom nejsou schopny sát jakoukoliv vodu. Dále jsou to zhutnělé půdy, které rovněž nevsakují vodu. Příčinou je vodní eroze, která odvádí horní vrstvu orné půdu. A třetím důvodem je zhoršená absorpční kapacita lesa. Ten není schopen nasát dostatečné množství vláhy. Příčinou může být i to, že kvůli znečištění ovzduší již neroste na stromech tolik lišejníků. Na jednom vzrostlém stromě je takový lišejník schopen zachytit najednou až 200 litrů vody.

Dalšími příčinami je pak dlouhodobě zmenšovaná plocha rybníků v Česku. Za posledních 200 let jich zaniklo několik tisíc. Česká republika je unikátní v tom, že na její území zasahuje několik rozvodí. Více vody tak od nás odtéká, než přitéká. Toho bychom měli využít a naučit se vodu lépe zadržovat.

Zelení proto vyzývají vládu České republiky, konkrétně premiéra a ministra zemědělství a životního prostředí, aby se suchem u nás začali aktivně bojovat a to okamžitě a ne až v roce 2017! Připojit podpis k výzvě za aktivní opatření na boj se suchem můžete i vy na webu www.ceskaspoust.cz.

 

.