27. 6. 2019

Jak se bránit proti suchu? Podívejte se rozhovor na s Ivanem Bartošem, členem Zelených v Moravskoslezském kraji, který jednoduše popisuje, jak se dá proti suchu bojovat a 5 zelených kroků pro zdravou krajinu.

Zelení mají mnoho zkušeností s vysycháním půdy. Dlouhodobě na tento problém poukazují a ví, že na boj se suchem se musí doslova „od lesa“. V krajině je třeba obnovit její přirozené „zvlhčovače“ jako mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky nebo malé vodní nádrže. Příroda pak udělá práci za nás.


Česko trápí sucho a vláda místo reálných opatření pro zadržování vody v krajině stále zvažuje stavbu ekonomicky i ekologicky nesmyslného kanálu Dunaj-Odra-Labe či jeho částí. Kanál by přitom stál minimálně 610 miliard korun. Existují však levnější a přitom prokazatelně přínosnější opatření bojující proti suchu. Například revitalizace mokřadů, budování suchých poldrů a niv, změna druhové skladby českých lesů, větší ochrana zemědělské půdy.

Není náhodou, že historického úspěchu dosáhly v nedávných evropských volbách strany Zelených. V europarlamentu obsadí 69 křesel, a mohou se tak stát rozhodující silou s klíčovým vlivem na další směřování Evropské unie a její politiky vzhledem ke klimatickým změnám. Zelení představili 5 ověřených kroků pro zelenou krajinu. Jedním z nich je způsob, jak udržet vodu v krajině. Více zde na naší stránce zaměřené na problematiku sucha.