31. 3. 2023

V Ostravě dne 31. března 2023

 

Otevřený dopis moravskoslezských Zelených prezidentovi Petru Pavlovi: Sociálně spravedlivá transformace nesmí probíhat za zavřenými dveřmi, bez účasti občanů

 

Vážený pane prezidente,

velice nás potěšilo, že jedna z Vašich prvních návštěv vedla právě do našeho kraje. Zároveň nás však mrzí promarněná příležitost seznámit se se skutečnými problémy, které obyvatele našeho regionu trápí. Domníváme se, že v rámci vašeho oficiálního programu jste k tomu neměl dostatečnou možnost a nechal jste si prezentovat náš kraj pouze z perspektivy hejtmana Ivo Vondráka a jeho kolegů ve vedení kraje.

Věříme, že jen vzhledem k jednostranným a neúplným informacím jste mohl na své tiskové konferenci nazvat Moravskoslezský kraj vzorem v přípravě na transformaci.  

Evropská unie vyhrazuje obrovské prostředky na pomoc strukturálně postiženým regionům. Jenom z Fondu pro spravedlivou transformaci má do našeho kraje plynout téměř 19 miliard korun. Jedná se o necelou polovinu celkové částky určené na pomoc regionům, které se potýkají s odklonem od uhlí a těžkého průmyslu. Tyto prostředky by mohly pomoci výrazně zlepšit podmínky pro život i podnikání obyvatel kraje a tím také zmírnit pokračující odliv zejména mladých, vzdělaných lidí.

To se však nestane, pokud budou nadále opomíjeny skutečné potřeby lidí, kterých se transformace dotýká. Občané musí mít možnost vyjádřit se k projektům a zapojit se do jejich přípravy.

Vedení našeho kraje bohužel postupuje přesně naopak: o projektech za desítky miliard korun rozhoduje bez účasti veřejnosti, lokálních firem či samospráv. V tajnosti připravuje megalomanské projekty, které mohou realizovat jen dobře informované velké firmy, a které rozvoji našeho regionu a jeho transformaci pomohou velmi málo či vůbec. Na netransparentní postup kraje upozorňuje například nově vzniklá Platforma pro skutečně spravedlivou transformaci, již Zelení podporují.

Smyslem spravedlivé transformace je pomoci těm, na něž nejvíce dopadají sociální a ekonomické důsledky přechodu od fosilního průmyslu ke klimatické neutralitě. Neměla by se stávat nástrojem pro zvyšování zisku několika málo vlastníků velkých firem.

Jedním z příkladů projektů, o jejichž přínosu pro zmírňování sociálních nerovností v regionu pochybujeme, je výstavba velkoplošných tropických skleníků EDEN Silesia na Karvinsku. Za daleko smysluplnější využití evropských peněz považujeme například podporu sektoru obnovitelných zdrojů energie, projekty komunitní energetiky nebo rozvoj místních služeb.

Vážený pane prezidente, pokud Vám skutečně záleží na lidech v Moravskoslezském kraji a na sociálně spravedlivé budoucnosti našeho regionu, pomozte nám apelovat na představitele kraje, aby do přípravy projektů zapojili občany, malé místní firmy a samosprávy obcí. A také aby vybírali projekty, které naplní smysl spravedlivé transformace a zajistí důstojnou kvalitu života všem obyvatelům kraje.

 

Se srdečným pozdravem

 

Martina Dušková a René Šmotek

Spolupředsedové Krajské organizace Strany zelených Moravskoslezského kraje

 

Kontakt:
Martina Dušková, martina.duskova@zeleni.cz, 774 227 019