1. 7. 2017

Zelení zahájili kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny. Představili zároveň svůj program, který má tři základní pilíře: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí.

Mgr. Ivan Bartoš /Zelení/

Mgr. Ivan Bartoš /Zelení/

„Lidé i příroda Moravskoslezského kraje dodnes pociťují důsledky devastace těžbou uhlí, těžkým průmyslem, nízkou kvalitou krajské správy a korupcí. Mým cílem je, aby nemalé finanční prostředky, které kraj na podporu svého rozvoje získá, pomohly malým firmám, zásadně zvýšily kvalitu vzdělávání, umožnily najít práci a vytvořily důstojné podmínky pro život potřebným lidem a naopak, aby tyto prostředky nebyly zabetonovány do nesmyslných projektů, na jejichž provoz kraj a jeho obyvatelé dlouhodobě doplatí nejen finančně, ale i dalším zhoršením životního prostředí,“ uvedl lídr Zelených za Moravskoslezský kraj Ivan Bartoš.

 

 

 

Kampaň Zelených bude stát na třech základních pilířích:

Moderní stát

Moderní stát podle Zelených přednostně investuje do svých lidí. Nejlepší investicí je kvalitní vzdělání na všech úrovních – to se neobejde bez reformy našeho zaostávajícího školství.

Prioritou v oblasti infrastruktury je pro Zelené výstavba moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Zelení budou podporovat vznik a rozvoj podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. V oblasti energetiky budou prosazovat podporu instalace solárních panelů na střechách domů a větrné elektrárny.

Životní prostředí

Prioritou Zelených je zlepšování ovzduší. To je podmíněno zahájením sociálně citlivé ekologické daňové reformy, podporou tzv. antifosilního zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí a tedy i závislosti na uhlí, ropě a plynu. Podpora Zelených bude patřit hospodářům, kteří pečují o přírodu a krajinu – dotace by měli dostávat pouze ti zemědělci, kteří řádně obdělávají půdu, zlepšují vodní režim a udržují krajinu. Významným cílem Zelených je opět umožnit účast občanů na procesu schvalování záměrů, které se dotýkají jejich životního prostředí.

Jistoty a bezpečí

Zelení se chtějí v této oblasti zaměřit na výstavbu veřejného nájemního bydlení. Dalšími prioritami jsou zastavení současné praxe exekucí, zavedení důstojné minimální mzdy nad hranicí chudoby a zavedení minimálního univerzálního starobního důchodu. Situaci seniorů zlepší také tzv. zpětné hypotéky – možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu. Zelení budou také zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

„Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci, proto:

  • zvýšíme poplatky za těžbu, aby bylo na rekultivace
  • zvýšíme minimální mzdu na 15 tis., aby skončila levná práce
  • zavedeme mýto pro kamiony i na silnice II. a III. tříd, aby je bylo z čeho opravovat
  • nahradíme dotační politiku výhodnou pro velký byznys pomocí malým podnikům
  • zvýšíme zdanění velkých znečišťovatelů

Pak budeme mít z čeho podpořit rozvoj společnosti, jak jsme to načrtli ve třech prioritních pilířích našeho programu,” uvedl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

Více informacích o programu Zelených a lídrech za jednotlivé kraje naleznete na www.zeleni.cz.

 

KONTAKT PRO MÉDIA

Milan Deutsch +420 775 556 587 | milan.deutsch@zeleni.cz