16. 6. 2017

V pátek 16. 6. 2017 představili Zelení jednotlivé volební priority i špičky kandidátních listin ve všech krajích. Nejdůležitějšími oblastmi, které Zelení prosadí, bude vyvážený postoj k přírodě, spravedlivá společnost a moderní stát.

Zelené v Moravskoslezském kraji povede do sněmovny Mgr. Ivan Bartoš, který je svou celoživotní prací spojen s ochranou přírody v regionu Poodří, kde byl dlouholetým vedoucím správy této chráněné krajinné oblasti.

Vykonával funkci místostarosty ve Studénce, působil jako vedoucí správy CHKO Poodří. Z této pozice se podílí nejen na ochraně přírodních a kulturních hodnot v Poodří, ale iniciuje projekty, které upřednostňují šetrný rozvoj tohoto území.

Aktivně se zasazoval především za adekvátní protipovodňovou ochranu v Poodří s využitím kapacit říční nivy, aktivně se podílel na odstraňování následků povodní v roce 1998 i dalších menších povodňových stavů, propaguje rozvoj cykloturistiky v regionu severní Moravy, podílí se na záchraně tradičních odrůd ovocných stromů a podporuje projekty záchrany ohrožených druhů.

Má dlouholeté zkušenosti jako učitel na základní škole ve Studénce, současně a je velmi aktivní člen a jedním ze zakládajících členů ČSOP Studénka. Ivan Bartoš je tak celý svůj život spojen s ochranou přírody v našem kraji.

Vedle tohoto odborníka nominovali Zelení silnou sestavu kandidátů a kandidátek, kde, jak je u zelených zvykem, mají velké zastoupení ženy. Dalšími zajímavými osobnostmi jsou např. ostravský herec René Šmotek, ředitelka mateřského centra Zuzana Pučoková z Havířova, místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka, skautský vedoucí a projektový manažer Michael Cestr z Krnova, pedagog Ostravské univerzity Tomáš Drobík či Olga Pavlíčková, majitelka jazykové školy v Opavě.

 

Kontakt: Mgr. Michael Cestr, tel. 605 337 249
Ostrava, 16. 6. 2017
Přidej se!