vedeni Zelenych

28. 1. 2020

V Ústí nad Labem proběhl o víkendu 25. – 26. ledna celostátní sjezd Zelených, na kterém si strana zvolila nové vedení.

Zelené nově povede spolupředsednická dvojice Magdalena Davis, bioložka a úspěšná starostka Mníšku pod Brdy, a Michal Berg, zastupitel Vsetína a člen vedení Evropských Zelených. Tuto dvojici budou v předsednictvu doplňovat dvě místopředsedkyně, Anna Gümplová a Zdeňka Perglová, a tři řadoví členové předsednictva, Petr Kučera, Petr Globočník a Jiří Kulich.

Sjezd, na kterém moravskoslezské Zelené zastupovalo celkem 11 delegátů a delegátek ze všech základních organizací, ukázal jasnou shodu na potřebě společně čelit hrozbám klimatické krize a rozpadu životního prostředí, ke kterému spějeme v důsledku nezodpovědného využívání přírodních zdrojů a nevhodného zacházení s krajinou.

Nové předsednictvo svým složením zajišťuje pestrost přístupů a zkušeností, která je podmínkou nacházení skutečně účinných odpovědí na tak komplexní problémy, jako je přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku.

První místopředsedkyně Anna Gümplová reprezentuje mladou generaci, o jejíž budoucnosti se dnes rozhoduje. Je úzce spojena s klimatickým hnutím a má zkušenosti s evropskou politikou díky svému působení ve vedení Federace mladých evropských zelených. Zelení by podle ní měli jít do voleb do Poslanecké sněmovny s propracovaným Zeleným plánem spravedlivé transformace české ekonomiky.

Zdeňka Perglová působila již v minulém předsednictvu, kde měla na starosti především hospodaření a finance, ale organizovala také semináře pro začínající zelené političky. O kvalitě její práce svědčí nejlépe skutečnost, že ji delegáti sjezdu zvolili s velkou podporou druhou místopředsedkyní.

Litvínovský zastupitel Petr Globočník je spojen s environmentálním hnutím v severních Čechách. Jako sociální pracovník usiluje o zlepšení života obyvatel největší sociálně vyloučené lokality v ČR, litvínovského sídliště Janov.

Petr Kučera působil donedávna jako radní pro IT a životní prostředí městské části Praha 1 a zabývá se také problematikou soužití lidí ve městech.

Jiří Kulich se aktivně věnuje ochraně životního prostředí od počátků Hnutí Brontosaurus na přelomu 70. a 80. let. Jako pedagog se zaměřuje na ekologickou výchovu, za což byl v roce 1994 oceněn Cenou Josefa Vavrouška. Založil také a dodnes vede známé Středisko ekologické výchovy SEVER.

Jak bezprostředně po svém zvolení uvedla nová spolupředsedkyně Magdalena Davis, je třeba, aby čeští Zelení navázali na úspěchy zelené politiky jinde v Evropě. Po tématech týkajících se klimatu a životního prostředí je ve společnosti obrovská poptávka a jiné politické strany je rozhodně nemají jako nejvyšší prioritu.

Spolupředseda Evropských Zelených Thomas Waitz, který byl na sjezdu přítomen, k tomu dodal, že čeští Zelení mohou počítat s podporou celé evropské zelené rodiny.

Nové předsednictvo i nás všechny nyní čeká klíčový úkol pracovat na tom, abychom úspěšné působení Zelených na komunální úrovni a v Senátu přenesli také do Poslanecké sněmovny, kde zelený hlas viditelně chybí. Pokud chcete i vy přispět, podpořte nás nebo se k nám přidejte. Budoucnost je zelená nebo žádná!

Sjezd Strany zelenych