23. 12. 2019

PF 2020

Milí přátelé a příznivci Strany zelených,

rádi bychom Vám v tomto svátečním čase z celého srdce poděkovali za veškerou podporu, kterou jste nám v uplynulém roce věnovali, a popřáli Vám klidné a radostné prožití vánočních svátků! Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a že můžeme společně vykročit do nového, zelenějšího roku 2020!

Jsme rádi, že také díky Vám teď na přelomu roku slavíme třicet let existence Strany zelených – třicet let prosazování ochrany přírody a udržitelného způsobu života, ale také hodnot svobody a demokracie, rovných příležitostí a solidarity, které jsou neodmyslitelnou součástí zelené politiky.

Celý svět dnes čelí hrozbě závažných klimatických a environmentálních změn. Zároveň se stupňují útoky na otevřenou společnost, jejíž jsme součástí. O to větší zodpovědnost cítíme nejen vůči našim předchůdcům, od nichž jsme Stranu zelených převzali, ale především vůči budoucím generacím. Obavy o budoucnost našich dětí jsou to, co řadu z nás nejvíce motivuje, abychom usilovali o zajištění trvale udržitelného života na planetě.

Právě končící rok 2019 byl pro nás ve znamení nabírání sil a přehodnocování strategií, jak získat zpět důvěru voličů. Zároveň jsme pokračovali v prosazování praktické ekologické politiky na úrovni měst a obcí – v našem kraji zejména ve vedení Nového Jičína a v zastupitelstvu Opavy – a také prostřednictvím práce našeho senátora Petra Orla. Bohaté zkušenosti z komunální politiky chceme zúročit v blížících se volbách do krajského zastupitelstva.

Především však s optimismem vyhlížíme lednový sjezd, na kterém si budeme volit nové celostátní vedení – poprvé v čele s týmem spolupředsedkyně a spolupředsedy. Již nyní se mezi kandidáty a kandidátkami do předsednictva objevují výrazné osobnosti, které nabízejí jasnou vizi zelené politiky a dávají naději na počátek nové kapitoly v historii Strany zelených. Těšíme se, že u toho budete společně s námi!

Ještě jednou Vám z celého srdce děkujeme za Vaši práci a podporu. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku!

Vaši Zelení v Moravskoslezském kraji