12. 12. 2016

Novojičínští zastupitelé na svém posledním letošním zasedání hladce schválili rozpočet pro rok 2017. Pro hlasovalo 27 zastupitelů, 2 se zdrželi a nikdo nebyl proti. Na straně příjmů je 533,5 mil. korun, ve výdajové části je 612 mil. korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán z rezervy města a z kontokorentu, s jehož využitím však město kvůli předpokládaným úsporám nepočítá.

Mezi hlavní investiční akce bude patřit další fáze opravy a zatraktivnění areálu bazénu (20 mil.), pokračující rekonstrukce Hotelu Praha (5,5 mil.), příprava rekonstrukce Hückelových vil (7 mil.) a zateplení bytových domů a škol. „Chceme, aby se Nový Jičín stal příjemnějším místem pro život také pro obyvatele, kteří se po městě pohybují pěšky, případně na vozíčku. Příští rok jsme proto v rozpočtu vyhradili finance na vznik bezbariérové mapy města a na nový přechod u MŠ Smetanovy sady, po kterém na webu www.napadypronovyjicin.cz volali především rodiče dětí z blízké školky. Bude zde třeba vybudovat nové nasvětlení, zúžit vozovku a rozšířit chodník, jeho náklady se proto vyšplhají až k 800 000 Kč,“ vyjmenovává „zelené“ položky v rozpočtu místostarosta Ondřej Syrovátka (SZ), a doplňuje: „V oblasti životního prostředí jsou v rozpočtu vyhrazeny finance na nákup nového svozového vozidla na biologicky rozložitelný odpad, které pomůže zvýšit podíl recyklovatelného odpadu, dále na záchovnou údržbu Kamenného divadla a nějaké finance navíc jsou vyhrazeny také na příští ročník tradičního červnového Pivobraní, a to na pronájem vratných zálohovaných kelímků, které jsou již běžné na mnoha festivalech. Pokud se uchytí i u nás, plánujeme do budoucna pořízení vlastních kelímků s logem města.“

Zelení myslí také na oblíbené novojičínské výletní areály. „Příští rok máme v plánu investovat 2 miliony Kč do okolí nádrže Čerťák. Kromě opravy již nevyhovujících sociálních zařízení bychom chtěli také upravit pláž,“ popisuje další vyhlídky radní města Pavel Bártek (SZ). „Začne také první fáze revitalizace areálu letního kina. V rozpočtu jsou prozatím finance na demolici konstrukce projekčního plátna, která již hrozí zřícením, a na vypracování projektové dokumentace pro další využití areálu. Naší vizí, která souzní s výsledkem veřejného projednání z loňského roku, je otevřít areál veřejnosti, rozšířit o něj přilehlý park a ponechat zde možnost mobilní sezonní projekce, případně pódium pro další kulturní akce,“ doplňuje Bártek.

Nový Jičín nezůstane pozadu ani v zavádění moderních technologií. „V komisi pro otevřené město jsme navrhli přidat do rozpočtu peníze na projekt Chytré město v mobilu. Tato aplikace občanům usnadní vyhledávání informací a orientaci v úřadu,“ vysvětluje zastupitel a předseda Komise pro otevřené město Radovan Jansa (SZ). „Hned na začátku příštího roku bude navíc spuštěn dlouho očekávaný klikací rozpočet, na nějž již byly vyhrazeny finance v letošním roce a který se právě připravuje,“ dodává Jansa.

Tisková zpráva ZO SZ Nový Jičín, 12.12.2016