2. 6. 2015

Valné shromáždění OSN ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí. Zelení si tento den připomenou cyklojízdou v Novém Jičíně. Sraz je v sobotu 6. června, na vlakovém nádraží v Novém Jičíně (stanice Nový Jičín město), ráno v 9:30 hod.

Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je oslava Světového dne životního prostředí považována za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti.

Tématem roku 2015 je „Sedm milionů snů. Jedna planeta. Konzumujte s péčí“.  Blaho lidstva a zdravé životní prostředí závisí na odpovědném hospodaření s přírodními zdroji planety.

V průběhu let dosáhl tento svátek celosvětového rozměru a je oslavován ve více než 100 zemích světa. Neslouží pouze informování široké veřejnosti, ale také jako den, kdy se mají lidé ve svém úsilí o změnu a vliv na planetu spojit a společně pozitivně působit na životní prostředí.

Další akcí bude Světový den životního prostředí v Havířově, před vlakovým nádražím, kde můžete v pátek 5. 6. 2015, od 15.00 získat zajímavé kartičky s tématikou živočišné a rostlinné říše nebo se připojit k úklidu kolem vlakového nádraží.