1. 6. 2015

Ještě před 7 lety byl Moravskoslezský kraj nejlidnatějším v České republice. V současnosti se propadl už na třetí místo (za Prahu a Středočeský kraj). V uplynulém desetiletí ubylo v kraji 30.000 obyvatel. Současně s tím, jak se mladí lidé z kraje stěhují, roste průměrný věk zdejších obyvatel. Průměrný věk tak pomalu stoupá ze 41 let na 50 let v kraji. Za uplynulých deset let se v kraji narodilo o 5895 obyvatel méně, než kolik ve stejné době zemřelo. Čtvrt milionu obyvatel našeho kraje změnilo v minulém desetiletí bydliště. Tři čtvrtiny z nich jej ale neopustily (zejména na Bruntálsku se lidé stěhují v rámci okresu).

Od roku 2005 se z Moravskoslezského kraje vystěhovalo 60.000 lidí, nejčastěji do Prahy. Za uplynulých deset let se tam vystěhovalo více než 14.000 osob, následuje Brno a Olomouc. Odchází zejména mladší ročníky, lidé do 40 let věku. I když započítáme obyvatele, kteří do kraje přišli (nejvíce do Ostravy, Havířova, Opavy a Frýdku-Místku), stále jsou všechna města v záporu (Ostrava -19.464 osob, Havířov na druhém místě -7.000 osob, Karviná -5.400, Frýdek-Místek -5.400, Orlová -3.400 a Opava – 2476 osob).

Mezi rokem 2004 a 2015 se do Moravskoslezského kraje přeci jen lidé i stěhují. Je jich však podstatně méně než těch, kteří odejdou.  Skoro čtvrtina přichází z Olomouckého kraje, 15 % z Jihomoravského kraje a 14 % ze Zlínského kraje. Relativně významná část obyvatel se přistěhovala z Prahy (12 %). Cílovými městy pro přistěhovalé z jiných krajů jsou zejména Ostrava (9 776 osob), Havířov (1 659 osob), Opava (1 521 osob) a Frýdek-Místek (1 438 osob).

Součástí strategických dokumentů musí být především návrhy, které zlepší životní podmínky a zamezí odlivu mladých vzdělaných lidí. V Opavě jsem se v minulém volebním období ve funkci náměstkyně mj. zabývala problematikou bydlení. Prosadili jsme bytovou politiku, která umožnila získat obecní byt všem, kteří si vlastní bydlení nemohou dovolit a to včetně mladých rodin“, připomíná Pavla Brady, opavská zastupitelka a předsedkyně krajské organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji.

 Více informací: ČSÚ