24. 9. 2016

Schopnost překonávat větší vzdálenosti v co nejkratším čase začíná být celosvětově stále významnější. Moravskoslezský kraj v tomto není výjimkou. K tomu, aby bylo možné kvalitně cestovat je ale nutné udělat cestování rychlé, levné, pohodlné, vzájemně navazující a praktické.

Největší problémy současného systému:

Většina cest je vykonávána individuální automobilovou dopravou. Zatímco v roce 2006 byli v Moravskoslezském kraji více než 3 obyvatelé na jeden osobní automobil, dnes je to zhruba 2,5 obyvatele na jeden osobní automobil. Zatímco se počet obyvatel v kraji snižuje, tak počet aut roste. Individuální automobilová přeprava je na hranici své kapacity, zároveň v některých městech tvoří až třetinu emisí.

Vznik nových autobusových terminálů měl ulehčit centru Ostravy. Ukažme si, že v případě cesty mezi Orlovou a Ostravou mohl mít zcela opačný efekt a naopak motivovat více lidí využít auto. Dříve stavěl autobus z Orlové u Mostu Miloše Sýkory a cesta za 30 Kč trvala 30 minut; dnes trvá cesta s přestupem na Hranečníku  45 minut a vyjde na alespoň 41 Kč pro nepravidelného cestujícího. V takové situaci je pravděpodobnější, že cestující využije automobil, kterým zaparkuje v Nové Karolině a centru Ostravy se od aut  vůbec neulehčilo. Podobných příkladů ekonomické i časové nevýhodnosti pro cestující existuje více.

Rychlá doprava: Veřejná vlaková doprava má potenciál na některých úsecích dosahovat rychlosti až 160 km/h, což jsou rychlosti, ke kterým se individuální automobilová doprava může jen stěží přiblížit. Již dnes jsou některé vlakové úseky projektovány na rychlost výrazně vyšší než 100 km/h, ale vlaky tam touto rychlostí nejezdí, protože toho staré soupravy nejsou schopny. Konkrétně je možné uvést příklad na trati mezi Krnovem a Opavou, kde je možná jízdní rychlost až 120 km/h, ale žádné  osobní vlaky zde nejedou rychleji než 80 km/h. V případě autobusů lze vytvořit prioritní pruhy, které se vyhnou dopravním komplikacím spojeným s individuální automobilovou dopravou.

Levná doprava: Celokrajské jízdné v ceně 15 korun na den odpovídající částce 2740 Kč za půl roku bude dostupné pro všechny obyvatele Moravskoslezského kraje. Nejedná o populistický krok, ale již se mnohde ukázalo, že výhodná cena motivuje k nákupu jízdenky mnohem více lidí, kteří používají vlak, autobus nebo tramvaj při cestě za prací, za zábavou i rekreací.

Pohodlná doprava: Zatímco cestou autem musí být člověk plně soustředěný na řízení, tak cestu hromadnou dopravou ve městech i mezi městy lze využít například k četbě nebo k práci. Naše původní železniční síť je budována především pro přepravu nákladů a nikoli transport cestujících, je proto nezbytně nutné dobudovat infrastrukturu, která počítá se vzájemnou provázaností městské a meziměstské dopravy.

Navazující doprava: V případě několika dopravců musí kraj zastávat svou roli koordinátora. V případě existence přirozeného pohybu v ranních hodinách ze sídlišť a ve večerních zpět podle potřeb obyvatel. Při pravidelném cestování totiž každých dvanáct minut zpoždění denně znamená celkovou ztrátu jedné hodiny týdně na zbytečných prodlevách.

Praktická doprava: Kombinace levného jízdného, pohodlných rychlých páteřních tras s navazujícími spoji mimo hlavní trasy je prioritou koalice PRO REGION kandidující v krajských volbách pod číslem 65.