Krajská konference v Novém Jičíně

24. 10. 2019

Zástupci moravskoslezských Zelených se sešli v sobotu 5. října v Novém Jičíně na krajské konferenci, během níž si zvolili nové vedení.

V čele Krajské organizace Strany zelených Moravskoslezského kraje v příštích dvou letech společně stanou spolupředsedkyně Martina Dušková a spolupředseda Ondřej Syrovátka ze základní organizace Nový Jičín. Pětičlennou Radu krajské organizace doplní Pavel Kadlec, René Šmotek a Jakub Valihrach ze základní organizace Ostrava.

Nové vedení čeká především příprava na volby do krajského zastupitelstva, které proběhnou na podzim 2020. Zelení se v nich chtějí zaměřit na některé z nejpalčivějších problémů našeho kraje, jako je zlepšení péče o lesy a zemědělskou krajinu, hospodaření s vodou či ekologicky šetrné řešení odpadů.

Spolupředsednictví je model vedení běžný v evropských zelených stranách. Odráží politický styl založený na hledání konsensu charakteristický pro zelenou politiku. Důležitým aspektem je také vyvážený podíl mužů a žen na rozhodovacích procesech, protože rozmanitost zkušeností a odlišných pohledů přispívá k dosahování kvalitnějších rozhodnutí. Zelení proto rovněž aktivně podporují větší zapojení žen do politiky.

„Moravskoslezský kraj trápí řada ekologických problémů počínaje jedním z nejhorších ovzduší v republice po umírající lesy v důsledku sucha a změn klimatu. Vidím zde ale také obrovský potenciál místních lidí a věřím, že společně můžeme problémy zvládnout. Čeští Zelení jsou součástí evropské zelené rodiny a díky tomu můžeme čerpat inspiraci při hledání řešení ze zkušeností s úspěšnou transformací uhelných regionů jinde v Evropě. Ve spolupráci je naše síla,“ říká nová spolupředsedkyně Martina Dušková.