15. 8. 2019

Na základě veřejného slyšení v Senátu, které spoluinicioval zelený senátor Petr Orel, včera plénum Senátu konstatovalo, že „studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika“ záměru, a proto požaduje, „aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice … předcházela řádná oponentura … provedená nestrannými zahraničními experty.“

Umělý kanál by podle předložené studie měl za více než 500 miliard korun propojit řeky Dunaj, Odru a Labe, přitom by však nenávratně ohrozil vzácnou a dosud chráněnou přírodu podél řek a tím zcela změnil krajinu. I přes astronomické náklady na výstavbu dosahující až 2 miliard korun na kilometr zůstávají jeho přínosy pro dopravu neprůkazné.

První místopředsedkyně Zelených Magdalena Davis k tomu uvedla: „Přepravní kapacitu 33 mil tkm/rok, kterou nabízí DOL, lze realizovat i zdvojkolejněním současných železničních tratí v ČR, navíc za čtvrtinové náklady. Rozšířený argument, že následná lodní doprava je přece prakticky zadarmo, je mylný! Skutečná cena lodní dopravy zahrnuje i externality jako jsou znečištění vodních toků ropnými látkami, degradace říčních břehů nebo šíření nepůvodních organismů.

Právě takové údaje v současné studii proveditelnosti chybí a je třeba, aby tyto nedostatky posoudili nezávislí odborníci.“

Zdroj: zeleni.cz

Petr Orel, senátor zvolený za Zelené v obvodě Nový Jičín, k tomu dodává: „Prosazení nezávislé zahraniční oponentury bylo v Horní komoře Parlamentu coby neexekutivním orgánu v podstatě maximem, kterého mohl Senát dosáhnout. Usnesení bylo přijato velkou většinou přítomných senátorek a senátorů, za což bych jim chtěl velmi poděkovat. Díky nim bude věnována zvýšená pozornost jak důsledkům probíhajících klimatických změn, jako je třeba snížení průměrných ročních průtoků v řekách čí zvýšený výparu, tak i vlivu koridoru na režim oběhu podzemních vod a ochranu vodních zdrojů.“

Zdroj: Zeleni.cz, 15. 8. 2019