12. 3. 2016

Tisková zpráva vlády ČR o opatřeních, která by měla eliminovat možné negativní dopady související s očekávanou redukcí těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji, zmiňuje kroky směřující k zamezení sociálním bouřím v ostravsko-karvinském regionu, kterých se vláda bojí.

Horníci, ohrožení ztrátou zaměstnání v důsledku sobeckého postoje vlastníků OKD, kteří nemysleli na investice do regionu, ze kterého vyváželi jen zisky, si pomoc od vlády zajisté zaslouží. Stanovisko vlády zmiňuje finanční příspěvky zaměstnancům OKD. Tyto by však podle nás měly být vázány účelově na jejich rekvalifikaci. Cílem opatření nesmí být jen zamezení vzniku tíživé sociální situace a poklesu životní úrovně, ale hlavně udržení bývalých zaměstnanců OKD na trhu práce. Nelze také preferovat jednu skupinu obyvatel před jinou, ohrožení ze ztráty zaměstnání se dnes týká nejen zaměstnanců OKD. Nikoho nelze zvýhodňovat proti jiným. Zvýhodňování určitých skupin v populaci bylo v minulosti zdrojem zisku politického kapitálu zejména před volbami a tomu je třeba rozhodně zabránit.

Finanční příspěvky by se neměly vztahovat na zaměstnance, kteří získají nové zaměstnání nebo budou mít nárok na důchod či předčasný důchod. Žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu také nepatří nestátním podnikům ani zaměstnavatelům.

V postoji vlády k problému, který se může objevit kdekoliv jinde v naší zemi, není však ani slovo o vyvození důsledků jak vůči majitelům OKD, tak vůči podnikatelům, kteří nemyslí ani na lidi, ani na krajinu v místech, kde podnikají. Starost vlády o občany státu je její povinnost. Stejně tak je ale povinností vlády i ostatních orgánů správy věcí veřejných kultivace podnikatelského prostředí v zemi a předcházení problémům. Náklady na řešení situace ponesou i občané v jiných částech naší země, kteří tíživou situaci na Ostravsku a Karvinsku nezavinili, neboť tyto jsou hrazeny ze státního rozpočtu a ten je tvořen z daní nás všech. Krajská organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji žádá po představitelích státu i kraje mnohem odpovědnější postoj vůči potenciálním zaměstnavatelům, kteří chtějí podnikat v naší zemi, než tomu bylo v minulosti vůči majitelům OKD.

Potřebujeme příliv zahraničního kapitálu ve formě investic, které přinesou tvorbu nových pracovních míst,“ říká ostravský předseda SZ Jiří Klega. Potřebujeme však také uvážlivý a odpovědný postoj orgánů státní správy vůči všem, kteří chtějí využívat pracovní síly v naší zemi a maximalizovat svůj zisk z podnikání v ČR, aby v budoucnu nedocházelo k podobným situacím, jako je tomu dnes v OKD, dodává Jiří Klega.

Z řešení tíživé situace, do které se dostali pracovníci ostravsko-karvinských dolů, se musí vyvodit důsledky a opatření do budoucna. Vstřícný postoj někdejší vlády ČR vůči majitelům OKD, tedy dolů i bytového fondu tohoto velkého zaměstnavatele, se očividně České republice nevyplatil.

„Doufáme, že orgány státu i kraje si všechny souvislosti vyplývající z uzavírání dolů uvědomují. A věříme, že učiní nejen kroky k vyřešení tíživé životní situace dnešních zaměstnanců OKD, ale i kroky, které zamezí opakování podobné situace v jiných regionech ČR,“ uzavírá krajská předsedkyně SZ Pavla Brady komentář k tiskové zprávě vlády o opatřeních vůči následkům redukce těžby uhlí v Moravskoslezském kraji.

V Ostravě 12. března 2016.

Kontakty:

Mgr. Jiří Klega: e-mail klega.j@advokatova.cz, tel. 608 133 636

Ing. Pavla Brady: e-mail pavla.brady@gmail.com, tel. 605 305 290