29. 1. 2019

V úterý 29. ledna 2019 proběhlo veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR na téma „Situace ve strukturálně postižených regionech“. Veřejné slyšení je dle zákona to „nej“ co může Senát na vážná celospolečenská témata uspořádat. V zásadě se jednalo nejen o situaci ve třech nejpostiženějších krajích, kterými jsou Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, ale o celou naši zemi.

Řada sledovaných ukazatelů se mění a není výjimkou, že ten či onen kraj se v některém z ukazatelů propadne, či naopak stoupne. Což je třeba příklad Moravskoslezského kraje, který udělal velký skok kupředu třeba v inovacích (výdaje na výzkum a vývoj, zahraniční investice, počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, či podíl vysokoškoláků). Naopak náš kraj nezaznamenal žádné velké zlepšení v kvalitě života, včetně environmentálního hlediska. Slyšení se zúčastnila řada ústavních činitelů, včetně premiéra, ministryně pro místní rozvoj, hejtmanů a dalších hostů. „Z mého pohledu tam nezaznělo nic převratného, nicméně považuji za nutné poděkovat všem kolegům, kteří se na organizaci této dobře připravené akce podíleli. Je jasné, že vše je především o lidech a o podmínkách, které se nastaví jak v rámci státního rozpočtu, tak v případě dotačních titulů z EU. Určitě nemusí jít vždy o obrovské investice v postižených regionech, ty naopak mohou mít, vzhledem k nedostatku pracovních sil, i zcela neblahý efekt na region“, říká senátor Petr Orel. Minimálně stejně důležité je vzdělání, či vztah a vazba lidí k regionu. Pořád na řadě míst chybí potřebná základní infrastruktura, vodovody, kanalizace, ČOV atd.

„Pro náš kraj je z mého pohledu nesmírně důležité se vyrovnat s poměrně rozsáhlými brownfieldy a intenzivně řešit čistotu ovzduší, to je negativní image, která MSK velmi škodí, má přímý vliv na zdraví obyvatel a jejich odliv z kraje.Na rozdíl od předsedy vlády A. Babiše si nemyslím, že je pro náš kraj zásadní rozvoj letiště v Mošnově, dle mého mu sluší regionální – krajský charakter. Vzdušnou čarou 80 km vzdálené letiště v Katowicích je časově dobře dostupné. Je zde též hledisko negativního dopadu na životní prostředí. Za mnohem důležitější pak považuji zkvalitnění a zrychlení vlakového spojení našeho kraje s ostatním „světem“. Premiér mě však naopak velmi potěšil tím, že vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro strukturálně postižené kraje, v loňském roce to stát stálo 20 miliónů, to je, myslím, šetření na pravém místě. Souzněl jsem s panem premiérem, když prohlásil >všude máme krajské hejtmany, tak na co zmocněnce<„, uzavírá senátor Petr Orel.

https://www.facebook.com/orelsenator/