5. 1. 2017

Senátor Petr Orel

Senátor Petr Orel

Se svou novou životní rolí se teprve sžívám a bezesporu to ještě pár týdnů potrvá, než se plně zorientuji v nové agendě, v „jiném světě“. Moje první dojmy ze Senátu jsou spíše pozitivní, ty nepříznivé vidím především v tom, že se nepodařilo ustanovit senátní klub SZ a to je skutečnost, která podstatně ovlivňuje senátorskou práci. Chybí potřebné zázemí, administrativní servis. Být nezařazeným senátorem není prostě nejlepší nástupní pozice v této ústavní instituci, kde kluby, především ty největší, sehrávají rozhodující roli. O to jsou začátky poněkud obtížnější, než by mohly být. Měl jsem a zřejmě i mám možnost vstoupit do klubu KDU-ČSL a nezávislých, nicméně tuto alternativu jako člen SZ nepovažuji za vhodnou. Můžu však konstatovat, že zatímní stanoviska a hlasování k jednotlivým novelám zákonů jsou v mém případě v zásadě ve shodě s názory a hlasováním senátorek a senátorů za tento klub.

Absolvoval jsem 3 schůze Senátu, na té první se řešily spíše formální a procedurální záležitosti, ale také volba nového vedení Senátu, volba předsedů výborů, členství ve výborech a stálých komisích. Vzhledem k tomu, že jako zelení nemáme klub, tak se mi nepodařilo „zakotvit“ ve výboru, který jsem si vybral, tj. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde je již zřejmě tradičně největší zastoupení ze strany starostů-senátorů, ale stal jsem se členem Výboru pro záležitosti Evropské unie. I když mám na starosti oblast životního prostředí a zemědělství, tedy odvětví, ke kterým mám nejblíže, je to pro mne zcela nová agenda. Mé první dojmy jsou, že „Brusel“ materiály doslova chrlí. Některé je možno považovat za zásadní, jiné za méně podstatné, některé za zbytečné. Čas ukáže, jestli se dá s tímto „molochem“ nějak pozitivně pohnout, především omezit nadbytečnou byrokracii a soustředit se na to, co je opravdu pro Evropu podstatné. Na druhé straně jsem si plně vědom obtížnosti jakékoliv dohody mezi tolika členskými státy EU. Z mého pohledu byl v této souvislosti velmi zajímavý seminář na téma „Společná evropská obrana“, který pořádal náš výbor společně s výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Na projednávání senátních tisků – zákonů, či jiné agendy – je nesmírně málo času, do měsíce od jejich obdržení ze Sněmovny je musí Senát projednat a zaujmout k nim stanovisko formou usnesení. Často jde o normy, které v poslanecké sněmovně ležely roky a jsou velmi složité a obsáhlé. Nesmírně zajímavá a podnětná byla pro mne diskuse o Číně, resp. k prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů ČR v návaznosti na návštěvu tibetského duchovního vůdce. I díky hlasům nás senátorů zvolených za SZ se Senát od tohoto prohlášení distancoval. Velká diskuse se vedla kolem zákona „o vinohradnictví“, kde jsem podporoval pozměňující návrhy ve vztahu k provozovatelům malých vinoték. Při projednávání petice „Za dobrý zákon o národním parku Šumava“ se mi trošku ukázalo rozložení sil v Senátu v názorech na problematiku ochrany přírody. Vypadá to tak, že žádná strana nemá navrch, což není až tak špatné zjištění. Velmi obsáhlá až nekonečná diskuse se vedla o zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Náročné bylo také projednávání zákona o léčivech, kde jsem podporoval požadavky Grémia majitelů lékáren.

Mimo legislativních povinností jsem v uplynulém období řešil také několik podnětů od občanů z volebního obvodu a jsem v této souvislosti rád, že se nám podařilo k 1. 1. 2017 zprovoznit kontaktní kancelář v Novém Jičíně, kterou máme umístěnou na ul. Hoblíkova čp. 500/20 a kde budu občanům k dispozici každé pondělí mezi 13. a 17. hodinou.

Na plenárním zasedání 18. ledna t.r. máme celkem na projednání 22 bodů programu, čeká nás mimo jiné projednání novel zákona o ochraně přírody a krajiny, novela trestního zákoníku, návrh zákona o šlechtění , plemenitbě …, samozřejmě „protikuřácký zákon“, ale také si třeba poprvé vyslechnu zprávu guvernéra ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem.

Petr Orel, 4. 1. 2017