14. 10. 2014

V Havířově byla 14. 10. 2014 podepsána koaliční dohoda mezi stranami, které obsadí místa v zastupitelstvu. KSČM, ANO 2011 a Hnutí pro Havířov se dohodli na společném vedení města.

Pokud by se tato dohoda naplnila, s 26 mandáty ze 43 by měly tyto strany společně pohodlnou většinu. Tím se však ČSSD v Havířově dostane po letech vládnutí do opozice. I s vítězným ziskem téměř 23 % hlasů a 15 mandátů v zastupitelstvu přijde o post primátora. Adeptem na vedení města tak budou v Havířově komunisté. Uskupení Strany zelených a Pirátů získalo v Havířově 3,3 % hlasů.

Byť mají zástupci Strany zelených a České pirátské strany, jež kandidovali v Havířově poprvé společně, odlišné názory a priority než většina stran nového zastupitelstva, budou podrobně sledovat vývoj ve městě a jsou připraveni se aktivně zapojit do těch aktivit, které povedou ke zprůhlednění rozhodovacích procesů a financování druhého nejlidnatějšího města kraje. „V našich řadách je mnoho odborníků. I jako občané jsme připraveni se na veřejných záležitostech dále podílet“, uvádí Pavel Kadlec, představitel Strany zelených v Havířově.

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec (SZ), kadlec.zeleni@gmail.com, za Stranu zelených a Piráty (Havířov)