20. 1. 2019

První oficiální jednání „Stálé komise Senátu VODA-SUCHO“ (trochu zvláštní, ale opravdu oficiální název) proběhlo ve středu 16. ledna 2019. Na programu jednání bylo kromě nezbytných formálních záležitostí ve zkratce toto: schválení plánu činnosti na tento rok; informace o průběhu naplňování programů k omezení následků sucha a nedostatku vody v ČR v gesci Ministerstva zemědělství.

Zajímavá byla prezentace o stavu projednávání připravované novely zákona č. 254/2001 Sb., tzv. vodního zákona; dále se senátoři zabývali Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a to kapitolou Vodní hospodářství a jakost vody; jako poslední bod programu byla informace o činnosti Mezirezortní komise VODA – SUCHO. „Můj osobní dojem je, že komise je smysluplná a může napomoci při řešení této velmi závažné problematiky„, říká senátor Orel.

Komise se věnovala také mj. průběhu naplňování programů k omezení následků sucha a nedostatku vody v České republice v gesci Ministerstva zemědělství. Senát zřídil tuto pracovní skupinu, resp. později stálou komisi, která má být partnerem vlády při řešení problémů s nedostatkem vody, zároveň by měla kontrolovat dodržování a přijímání souvisejících opatření.