20. 10. 2016

Vážení zástupci nových koaličních stran ve vedení Moravskoslezského kraje,

dovolte nám, abychom Vás oslovili s výzvou týkající se Vašeho vznikajícího koaličního programu.

V politickém programu ODS byl obsažen záměr vybudovat 6-8 lanovek na nejdůležitější vrcholy Beskyd (více o plánu na výstavbu lanovek lze nalézt na webových stránkách ODS www.modralanovka.cz či v programu ODS ke krajským volbám 2016).

Jako Strana zelených se obáváme unáhlených řešení, která by mohla znamenat negativní vliv na beskydskou přírodu a potažmo i na turisticky významné lokality, které jsou již dnes výrazně zatížené náporem lidí, kteří je navštěvují. Lanovka by tento nápor patrně ještě navýšila, jak ukazuje zkušenost z jiných vrcholů. V zásadě se lanovkám nebráníme, nicméně beskydské vrcholy mají svou krásu a hodnotu zejména v tom, že nabízejí do jisté míry „divokou“ přírodu. Máme za to, že z dlouhodobého hlediska a s ohledem na nové trendy sportování na horách může být lanovka na některých místech krokem zpátky, který spíše naruší tamější ráz krajiny a tím stávající turisty odláká, nikoliv přitáhne. Máme za to, že hory by měly sloužit zejména k turistice a že bychom měli podporovat tyto zdravé trendy. Stávající zajištění dopravy na vrchol Lysé hory, kdy autobus umožňuje pravidelnou návštěvu vrcholu pro ty, kteří z důvodu zdravotních nebo jiných nemohou vyjít pěšky či na kole, považujeme za dostačující. Určitý aspekt zde může hrát také ochrana místní fauny a flóry, jejíž biodiverzita by měla být tím lákadlem, které motivuje lidi vyrazit do hor.

Beskydy nejsou Alpy. Proto je nutná zvýšená ostražitost k jejich ochraně, aby tato krásná příroda zůstala zachována pro další generace. Počet 6-8 lanovek na nejvýznamnější vrcholy Beskyd reálně znamená postavit lanovku na téměř všechny významné vrcholy (hovoříme-li o Moravskoslezských Beskydech), což zcela zásadně změní stávající charakter těchto hor, který přitahuje turisty.

K argumentu rozšíření a zkvalitnění současných turistických středisek a vybudování zcela nových pak uvádíme, že je třeba si uvědomit, že předpokládaný vývoj klimatických podmínek v zimních obdobích nepředpokládá potenciál pro plnohodnotné využití lyžařských středisek. Pro letní aktivity pak lanovky mohou předimenzovat vrcholy hor a zvýšit rizika erozí, protože se významně navýší počet lidí z vrcholů sestupujících pěšky. Určitě nedojde k poklesu turistů, čemuž nasvědčuje situace například na Sněžce, na níž došlo k předimenzování vrcholu lanovkou a dochází až k zablokování průstupu vrcholové trasy. Považujeme za smysluplnější modernizovat stávající a spíše chátrající lyžařská střediska, jako jsou například Pustevny či Javorový vrch.

Beskydy jsou Chráněnou krajinnou oblastí a jako takové bychom si je měli především chránit. Je tedy na místě důkladně zvážit přínosy i rizika s lanovkami spojená, jednotlivé externality.

K argumentu že Lysá hora je symbol kraje, uvádíme, že právě proto je vhodné zachovat její ráz hory, kterou si každý musí vyjít sám. Také proto tam lidé chodí rádi, je to jakýsi cíl, kterého dosáhnou vlastní vůlí a silou (onen symbol je opřen o výstupy, nikoliv výjezdy na vrchol). Tento symbol by mohl s lanovkou zaniknout.

K argumentu, že je vhodné zpřístupnit Lysou Horu i pro širší skupinu návštěvníků než dnes, podotýkáme, že o víkendu bývá tato hora na hranici svých možností. Další navýšení počtu návštěvníků už by mohlo tento vrchol předimenzovat a hora by naopak ztrácela na kráse.

Argument zpřístupnění hory invalidům či starším lidem je také lichý, protože těmto je konkrétně Lysá hora pravidelně zpřístupněna autobusovou linkou z Frýdlantu. Toto je dle nás dostačující.

K argumentu, že by to byl zásadní impuls pro další rozvoj lokality u dolní stanice lanovky, uvádíme, že u lanovek v jiných místech Beskyd nebyl žádný zásadní rozvoj u dolních stanic zaznamenán, pakliže tímto rozvojem nemáme na mysli onu dolní stanici, jeden bar či parkoviště, tedy cca 3-4 nová pracovní místa.

Pakliže chceme v Beskydech vybudovat kvalitní a moderní střediska, pak s tímto souhlasíme, nicméně využijme možnosti lokalit, kde již střediska jsou, a tyto modernizujme.

Příkladem jsou Pustevny či Javorový vrch. Tamější areály a lanovky vyměňme za moderní. Proč stavět další a další, když stačí opravit a modernizovat stávající staré.

Předpoklad, že vybudování lanovek na některé vrcholy zajistí klid na jiných, se může rovněž ukázat jako lichý, protože turisté, které lanovka a masy lidí s ní na vrcholy přijíždějící odradí, se mohou masově přesunout na tyto „klidné“ vrcholy. Navíc některé ODS uváděné lokality (např. Kněhyně) jsou dnes pro turisty částečně uzavřené z důvodu ochrany přírody. Takže hovořit o tom, že by tyto vrcholy zůstaly pro turisty volné, je rovněž zavádějící (pokud není v plánu zrušit zákazy vstupu tam, kde nyní odůvodněně trvají). To by nebylo šťastné řešení. Beskydy bez biodiverzity fauny a flóry mohou v budoucnu ztratit svou krásu a hodnotu také pro turisty. Vidět ve volné přírodě třeba orla bude pro lidi větším lákadlem, než tam vidět sloupy lanové dráhy, kterou mohou vidět na mnoha jiných místech.

 

Petr Orel
senátor Senátu Parlamentu České Republiky,
Strana zelených a KDU-ČSL


Pavla Brady
předsedkyně krajské organizace
Strany zelených Moravskoslezského kraje