16. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu v České republice se uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. května. Volit může každý občan starší 18ti let. Volit kandidáty za ČR je možné pouze v České republice, nikoli v zahraničí.

Mohu volit v České republice, pokud jsem z jiné země EU? Např. ze Slovenska? Ano, pokud nejpozději do druhého dne voleb dosáhnete věku 18 let a pokud jste na území České republiky registrováni k trvalému nebo přechodnému pobytu minimálně 45 dní před těmito volbami. Pak musíte požádat váš obecní úřad o zapsání na tzv. seznam voličů, a to nejpozději 40 dní před volbami. Podrobné informace naleznete na webu ministerstva vnitra.

Nejpozději v úterý 21. května by vám do schránky měly dorazit volební lístky. V obálce najdete kromě pokynů k hlasování i 40 listů s kandidátkami – jeden pro každou politickou stranu nebo hnutí. Pokud chcete, můžete zakroužkovat dva preferované kandidáty na jednom hlasovacím lístku. Zakroužkujte jen pořadové číslo kandidáta či kandidátky (maximálně dva kandidáty).Volby do EP se budou v celé Evropě konat od 23. do 26. května 2019 . U nás proběhnou volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební místnosti budou otevřeny od 14 do 22 hodin, respektive od 8 do 14 hodin. Očekávalo se, že budou prvními volbami po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ve zbývajících 27 členských zemích. Nakonec však proběhnou volby i ve Spojeném království.

Pokud nemůžete hlasovat ve svém volebním okrsku (městě), nezapomeňte si požádat u svého obecního úřadu o voličský průkaz. Žádost můžete poslat poštou, v tom případě ale musí být doručena nejpozději do pátku 17. května. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Pouhý e-mail tedy nestačí. Druhou možností je požádat o něj na obecním úřadě v míst trvalého bydliště osobně a to nejpozději do středy 22. května. Pokud tedy chcete volit do EP a nebudete v době konání voleb v místě bydliště máte nejvyšší čas na vyřízení.

Volby do Evropského parlamentu v České republice se uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. května. Volit může každý občan starší 18ti let. Volit kandidáty za ČR je možné pouze v České republice, nikoli v zahraničí.

Zelení kandidují do EP společně se STAN, LES, TOP09 a dalšími regionálními partnery

Mohu volit v České republice, pokud jsem z jiné země EU? Např. ze Slovenska? Ano, pokud nejpozději do druhého dne voleb dosáhnete věku 18 let a pokud jste na území České republiky registrováni k trvalému nebo přechodnému pobytu minimálně 45 dní před těmito volbami. Pak musíte požádat váš obecní úřad o zapsání na tzv. seznam voličů, a to nejpozději 40 dní před volbami. Podrobné informace naleznete na webu ministerstva vnitra.

Nejpozději v úterý 21. května by vám do schránky měly dorazit volební lístky. V obálce najdete kromě pokynů k hlasování i 40 listů s kandidátkami – jeden pro každou politickou stranu nebo hnutí. Pokud chcete, můžete zakroužkovat dva preferované kandidáty na jednom hlasovacím lístku. Zakroužkujte jen pořadové číslo kandidáta či kandidátky (maximálně dvakrát).

Volby do EP se budou v celé Evropě konat od 23. do 26. května 2019 . U nás proběhnou volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební místnosti budou otevřeny od 14 do 22 hodin, respektive od 8 do 14 hodin. Očekávalo se, že budou prvními volbami po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ve zbývajících 27 členských zemích. Nakonec však proběhnou volby i ve Spojeném království.

Pokud nemůžete hlasovat ve svém volebním okrsku, nezapomeňte si požádat u svého obecního úřadu o voličský průkaz. Žádost můžete poslat poštou, v tom případě ale musí být doručena nejpozději do pátku 17. května. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Pouhý e-mail tedy nestačí. Druhou možností je požádat o něj na obecním úřadě v místě trvalého bydliště osobně a to nejpozději do středy 22. května. Pokud tedy chcete volit do EP a nebudete v době konání voleb v místě bydliště máte nejvyšší čas na jeho vyřízení.

Facebook