12. 5. 2015

Po město Vratimov je voda mírně znečištěná (II. třída). Ale od města Vratimov se kvalita vody mění až na ZNEČIŠTĚNOU (III. třída). Mluvíme zde o ukazatelích typu: kyslíkový režim, výskyt fosforu a úroveň saprobního indexu. V Ostravě již narůstá obsah amoniakálního dusíku, fosforu, organického znečištění. Rozhodně se zde tedy nedoporučuje přímý kontakt s vodou (koupání).

Od profilu Vratimov je Ostravice již ovlivněna vypouštěnými odpadními vodami z výše ležících komunálních zdrojů, přičemž největším z nich je městská čistírna odpadních vod Frýdek – Místek. Na dolním úseku Ostravice nad Lučinou a v závěrném profilu Ostrava se kvalita vody zhoršuje, obsah amoniakálního dusíku se zde postupně zvyšuje na II. třídu u organického znečištění a na III.třídu u obsahu fosforu. Podle tzv. vybraných ukazatelů je klasifikována III. třídou jakosti jako znečištěná, neboť se zde projevuje již vliv vypouštěných odpadních vod jednak z Biocelu a.s. Paskov, a jednak i z kanalizačních výustí na území města Ostravy. Ty jsou odváděny přímo do Ostravice nebo i prostřednictvím jejího přítoku – řeky Lučiny.

Z hlediska ostatních sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů lze celý tok Ostravice opět členit na dva úseky – horní tok až po profil Vratimov s vodou nejlepší I. třídy, a na dolní úsek od profilu nad Lučinou až po ústí, v němž je kvalita vody ovlivněna nejen zmíněným organickým znečištěním z Biocelu a.s. Paskov, ale výrazně i vypouštěním slaných důlních vod z Vodní jámy Jeremenko. Podle biologických ukazatelů je voda na horní Ostravici hodnocena I. třídou jako čistá, v úseku od Vratimova po závěrný profil Ostrava odpovídá II. třídě jakosti.

Řeka vzniká soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré Hamry v Moravskoslezských Beskydech. Černá Ostravice pramení na jižním svahu Smrkoviny, která leží západně od osady Bílý Kříž, Bílá Ostravice pramení na úbočí vrcholku Čarták, který leží západně od Bumbálky. Na horním toku řeky leží přehradní nádrž Šance. U stejnojmenné obce Ostravice se nachází zajímavý chráněný přírodní útvar – peřeje. Dále protéká Frýdlantem nad Ostravicí, Paskovem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. Tam se vlévá jako pravostranný přítok do řeky Odry.

Mgr. Jiří Klega
předseda základní organizace Ostrava
Strana zelených