Rada krajské organizace (RKO)

Rada krajské organizace Strany zelených Moravskoslezského kraje byla zvolena na krajské konferenci v Krnově 6. 1. 2017

Michael Cestr (ZO Krnov)
předseda krajské organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji
e-mail: michael.cestr@zeleni.cz
telefon: 605 337 249
– předseda krajské organizace reprezentuje KO SZ V Moravskoslezském kraji
– předsedá radě krajské organizace a jedná jejím jménem;
– věnuje se geografii dopravy, regionálnímu rozvoji a rozvoji cyklodopravy, je vedoucím místního skautského oddílu

Pavel Kadlec (ZO Havířov)
1. místopředseda krajské organizace
e-mail: kadlec.zeleni@gmail.com
– zastupuje předsedu krajské organizace
– koordinátor pro Karvinsko, Třinecko a Český Těšín (rozvoj SZ ve východní části kraje).
– ve Straně zelených se věnuje oblasti řízení veřejné správy, financování obcí a rozvojové pomoci

Petra Černocká (ZO Ostrava)
2. místopředsedkyně krajské organizace
e-mail: pcernocka@seznam.cz
ve volném čase se věnuje oblasti zdravé výživy, výživy dětí a problematice dětské obezity a nadváhy.

Ondřej Syrovátka (ZO Nový Jičín)
člen RKO
e-mail: ondrej.syrovatka@zeleni.cz, tel. 608 063 795
Kompetence: hlavní správce webu SZ MSK
– komunikace s členskou základnou kraje (rozesílače)
– editor krajského newsletteru SZ
– pracuje jako druhý místostarosta města Nový Jičín a průvodce cestovní kanceláře

Krajská revizní komise (KRK)

Krajská revizní komise Strany zelených Moravskoslezského kraje byla zvolena na krajské konferenci v Krnově dne 6. 1. 2017.

Ladislav Vrchovský (ZO Ostrava)
člen KRK
e-mail: ladislav.vrchovsky@zeleni.cz

Adam Dorazil (ZO Nový Jičín)
člen KRK
e-mail: adam.dorazil@gmail.com

Jana Rajnoch (ZO Opava)
členka KRK
e-mail: grygovajana@gmail.com

Pokladník

Ondřej Kubesa (ZO Opava)
e-mail: ondrej.kubesa@zeleni.cz

Zástupci v předsednictvu SZ

momentálně bez zastoupení

Zástupci v republikové radě SZ

Michael Cestr (ZO Krnov)
e-mail: michael.cestr@zeleni.cz

Jakub Valihrach (ZO Ostrava)
e-mail: jakub.valihrach@zeleni.cz

Facebook