Celý volební program koalice STAN, ZELENÍ  a NEZÁVISLÍ a úplnou kandidátní listinu pro podzimní krajské volby najdete na webu namtonenijedno.cz

 

Programové priority Zelených

 • Zdravá krajina
  Chceme zdravou krajinu připravenou na extrémy počasí související s klimatickou změnou. Řešení sucha a opatření proti povodním se musí stát jednou z hlavních priorit kraje. Usilujeme o větší ochranu zemědělské půdy před erozí a znečištěním chemickými látkami. Zaměříme se na obnovu druhově pestrých lesů a podporu biologické rozmanitosti.
 • Kvalita ovzduší a ochrana klimatu
  Usilujeme o lepší připravenost měst a obcí na klimatickou změnu. Chceme, aby města v našem regionu byla zelenější a jejich obyvatelé dýchali čistší vzduch. Podpoříme snahy o snižování emisí oxidu uhlíku. Zaměříme se na recyklaci a předcházení vzniku odpadů.
 • Rychlá, chytrá a ekologická veřejná doprava
  Podporujeme veřejnou dopravu jako moderní alternativu k individuální automobilové dopravě. Budeme pokračovat v elektrifikaci regionálních tratí a učiníme tak dopravu vlakem ekologičtější, rychlejší a pohodlnější. Podpoříme kombinaci cyklistické a veřejné dopravy.
 • Zlepšení života v regionu
  Chceme zajistit kvalitu života a důstojné podmínky pro lidi v našem kraji. Podpoříme lokální ekonomiku a vznik udržitelných pracovních míst. Budeme pomáhat iniciativám typu komunitně podporovaného zemědělství, farmářských obchodů, prodeje ze dvora, družstevních a sociálních podniků. Zlepšíme dostupnost sociálních služeb a kvalitní zdravotní péče.
 • Regionální kultura
  Podpoříme kulturu v kraji, kulturně-vzdělávací a volnočasové aktivity. Zvýšíme investice do údržby a opravy památek. Podpoříme udržitelnou regionální turistiku. Zasadíme se o záchranu objektů, jež tvoří architektonickou paměť kraje, jako je bývalý obchodní dům Ostravica – Textilia v Ostravě.
 • Moderní a kvalitní školství
  Úkolem školy je pomoci každému rozvinout svůj talent. Chceme, aby se mladým lidem dostalo takové průpravy na život, která z nich vychová všestranné, schopné a sebevědomé lidi. Investice do kvalitního vzdělání pro všechny se vyplatí!

 

Facebook