Petr Orel | Nový Jičín

od roku 2016 senátor za Novojičínsko, vede projekt Návrat orla skalního do České republiky, V Bartošovicích se zasadil o vybudování návštěvnického střediska Domu přírody Poodří, které se zaměřuje na ekologickou výchovu a osvětu, aktivně se podílel na odstraňování následků povodní | @


Pavla Brady | Opava

někdejší náměstkyně primátora města Opavy, soudní znalkyně, členka Výboru MPSV pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích | @


Ivan Bartoš | Studénka

dlouholetý vedoucí správy CHKO Poodří, inicioval projekty, které upřednostňují šetrný rozvoj tohoto území | @


Ladislav Vrchovský | Ostrava

někdejší poslanec, publicista věnující se mj. hornictví na Ostravsku, spoluzakladatel Společnosti pro kulturu a umění v Ostravě, spolupořádá ostravský mezinárodní festival Folklor bez hranic | @


Ondřej Syrovátka | Nový Jičín

místostarosta města Nový Jičín, horský průvodce v Rumunsku, koordinátor projektu Zdravého města | @René Šmotek | Ostrava, Orlová

někdejší herec Komorní scény Aréna, v angažmá v Jihočeském divadle, vášnivý rybář a turista | @