30. 7. 2017

Zelení do poslanecké sněmovny nominovali osobnosti z občanských iniciativ i odborníky. V Moravskoslezském kraji povede Zelené ekolog Ivan Bartoš a Hana Pietrová z informačního centra mládeže třinecké knihovny.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Celoživotní práce Ivana Bartoše je spojena s ochranou přírody. Jako vedoucí chráněné krajinné oblasti Poodří se podílel nejen na ochraně přírodních a kulturních hodnot v Poodří, ale inicioval také projekty, které upřednostňují šetrný rozvoj tohoto území. Aktivně se zasazoval především za adekvátní protipovodňovou ochranu s využitím kapacit říčních niv. Výraznou tváří bude i Hana Pietrová, která se dlouhodobě věnuje mládeži na Třinecku nebo vedení dobrovolnického centra. Mezi další osobnosti patří místostarosta města Nový Jičín Ondřej Syrovátka, skautský vedoucí a dopravní odborník Michael Cestr z Krnova, ostravská pedagožka Eva Tenzin či známý herec ostravského divadla René Šmotek.

Hana Pietrová

V poslanecké sněmovně se Zelení zaměří na tři základní oblasti: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí. Moderní stát podle Zelených masivně investuje do vzdělání a do svých lidí, které dobře platí, ale také podporuje vznik a rozvoj podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. Prioritou v oblasti infrastruktury je pro Zelené výstavba moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic a v oblasti energetiky budou prosazovat obnovení podpory pro větrné elektrárny, malé bioplynové stanice nebo solární panely na střechách domů.

Tradičním pilířem zeleného programu je příroda. Prioritou Zelených v této oblasti je zahájení sociálně citlivé ekologické daňové reformy, podpora tzv. antifosilního zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu.

Zelení považují za podstatné, aby se občanům dostalo dostatečných jistot i bezpečí. V této oblasti se Zelení zaměří na výstavbu veřejného nájemního bydlení. Dalšími prioritami jsou zastavení současné praxe exekucí spojené s jednorázovou amnestií, zavedení důstojné minimální mzdy nad hranicí chudoby a zavedení minimálního univerzálního starobního důchodu. Situaci seniorů zlepší také tzv. zpětné hypotéky – možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu. Zelení budou také zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

Kontakt

Michael Cestr
michael.cestr@zeleni.cz
tel. 605 337 249

Facebook