10. 12. 2017

Na sousedním Slovensku vznikla občanská iniciativa My sme les, která má za cíl zachránit slovenské lesy. Petr Orel, moravskoslezský senátor za Zelené, k tomu píše:

„Slovensko nesmírně rád navštěvuji, cítím se tam doma, miluji tamní hory a krajinu. Je tam pořád ještě opravdová divočina a v neposlední řadě tam mám velmi blízké přátele – kamarády, se kterými úzce spolupracuji na ochranářských projektech.

Jsem toho soudu, že výzva My sme les je zcela na místě, přišla možná na poslední chvíli, nicméně jsem přesvědčen, že díky masové podpoře může výzva přinést pozitivní výsledek. Pozitivní je, že diskuse už běží, věřím, že se politická reprezentace, odpovědný resort a lesnická veřejnost na Slovensku vážně zamyslí nad stávající situací a dojde k dohodě. Je to bezesporu v zájmu všech.

Situace u nás není o mnoho lepší, nemyslím si však, že jsou lesy přetěžovány, nicméně vlivem kůrovcové kalamity a dalšímu akutnímu ohrožení některých druhů dřevin, např. jasanů, je situace bezesporu vážná, minimálně v Moravskoslezském kraji.

Začít vážně mluvit o stanovení určitého procenta bezzásahových ploch lesů je i u nás velmi aktuální. Měli bychom účinněji chránit a šetřit ohrožené typy lesní vegetace, jako např. horské klenové bučiny. Jde o velmi cenný genofond. Je potřeba však najít porozumění mezi ochranářskou a lesnickou veřejností a bezesporu vše také ekonomicky provázat.“

www.zeleni.cz

Facebook