30. 1. 2016

Strana zelených má podezření, že v případě Ostravských lagun došlo k neodbornému nakládání s odpadem s prvky trestného činu. Na danou skutečnost podává předseda ostravských zelených Jiří Klega trestní oznámení na neznámého pachatele. Tento byznys se zdravím je naprosto nepřijatelný.

Ostravské laguny jsou momentálně jednou z největších ekologických zátěží v České republice. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan, které za to od státu dostalo zhruba 2,6 miliardy korun. Existuje ale podezření, zda je uvedená částka využita účelně, a to především s ohledem na zdraví obyvatel v okolí. Největším problémem se zdají být některé partnerské společnosti.

„Společnost Baltom s.r.o. odvezla několik tun odpadu z lagun na pronajatý pozemek ve Vratimově a následně padla do úpadku, nyní je v konkurzu, přičemž tuny odpadu ponechala bez dalšího dostatečného zabezpečení před únikem škodlivých látek do spodních vod či půdy,“ cituje z obvinění předseda Ostravských zelených Jiří Klega a dodává: „Celá situace je přinejmenším podezřelá, společnost Baltom s.r.o. předtím nikdy nepodnikala v Moravskoslezském kraji a ani nemá v předmětech podnikání nakládání s odpady či obdobnou činnost.“

Předsedkyně Strany zelených v Moravskoslezském kraji Pavla Brady k tomu dodává: „Tímto tématem se budeme zabývat velmi důkladně. Chceme, aby státní peníze určené k sanaci byly využity účelně. Je nepřijatelné, aby program, který má situaci s lagunami řešit, ji naopak zhoršoval. Současný stav je hazard se zdravím a penězi obyvatel Ostravska.“

Facebook